פרודנטל ש.פנדו בע"מ אספקה דנטלית 

WP-100 Ultra Water Flosser