פרודנטל ש.פנדו בע"מ אספקה דנטלית 

מק"ט 525

מק"ט 491

מק"ט 510

מק"ט 308

מק"ט 317

מק"ט 
M-311 L-411

מק"ט 158

מק"ט 525

מק"ט 201

מק"ט 124