פרודנטל ש.פנדו בע"מ אספקה דנטלית 

מכחולים 

צלחות עירבוב